Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand

 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
 • Ngăn đựng thẻ UNIQ LYFT Magnetic Snap-On Stand
579,000₫
 • Mã sản phẩm: UNIQ-MGSNAPONCH-LYFTBLK
 • Thương hiệu: UNIQ
UNIQ-MGSNAPONCH-LYFTBLK
UNIQ-MGSNAPONCH-LYFTBLU
UNIQ-MGSNAPONCH-LYFTBWN
UNIQ-MGSNAPONCH-LYFTGRN
UNIQ-MGSNAPONCH-LYFTPNK
 • Đế / kẹp điện thoại từ tính mỏng và ngăn đựng thẻ.
 • Được thiết kế với khả năng truy cập thẻ dễ dàng và lá chắn bảo vệ cho thẻ tín dụng.
 • Hỗ trợ mức độ tiện lợi xem mới để dễ dàng nhắn tin, cuộn hoặc duyệt web
 • Trượt thẻ của bạn ra dễ dàng bằng cách sử dụng phần cắt ẩn mà không cần phải tháo rời
 • Hỗ trợ 5 chế độ xem ở các góc tối ưu cho các cuộc gọi video rảnh tay, xem phim hoặc chơi game
.