Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid

 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
 • Ốp Lưng Galaxy S20 Ultra Case Crystal Hybrid
50,000₫ 630,000₫
 • Mã sản phẩm: ACS00746
 • Thương hiệu: SPIGEN
ACS00746

 

• Cấu trúc hybrid làm từ nội thất linh hoạt với khung cản cứng

• Các đường cắt chính xác và môi nhô cao bảo vệ máy ảnh và màn hình

• Chân đế kim loại tích hợp để xem rảnh tay tối ưu

• Tương thích với bảo vệ màn hình Spigen

• Bảo vệ cấp độ Mil với Công nghệ đệm khí ở tất cả các góc

.