Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W

 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
 • Pin Sạc Dự Phòng MAZER PowerCharge Link 1545 15000mAh PD45W
2,500,000₫
 • Mã sản phẩm: M-PC45LINK1545-WB
 • Thương hiệu: MAZER
M-PC45LINK1545-WB
M-PC45LINK1545-BK

Dung lượng lớn:

Dung lượng 15.000mAh đủ sạc Laptop, smartphone nhiều lần

Đầu ra PD sạc đa năng và sạc cao:
Công suất 45W để sạc nhanh điện thoại, Macbook Air & Pro 13" và 15", Nintendo switch, iPad, v.v.

Sạc nhanh:
Cổng sạc nhanh 4+ sạc các thiết bị tương thích nhanh hơn tới 4 lần so với sạc thông thường

Sạc nhanh:
Sạc đầy pin dự phòng chỉ trong 2,5 giờ với đầu vào 45 PW

Chế độ hiện tại thấp:
Chế độ đặc biệt để sạc các thiết bị có dòng điện thấp, chẳng hạn như tai nghe và máy theo dõi thể dục

Bảo vệ toàn diện:
Công nghệ bảo vệ thiết bị của bạn khỏi bị sạc quá mức với tính năng bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá dòng và phát hiện nhiệt độ

Thân thiện với máy bay:
Dung lượng 10.000mAh nằm trong giới hạn quốc tế cho việc bay.

.